Ürünlerimiz

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme  süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme  süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir.

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.

Risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.

Prim Tutarları (4. Basamak)
Risk GrubuPrim Miktarı (TL)
I. Grup150
II. Grup300
III. Grup500
IV. Grup750

Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır.

 

Basamakİndirimli PrimZamlı Prim
7% 20 
6% 15 
5% 10 
4--
3 % 15
2 % 30
1 % 50

 

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz.

Sigorta primleri peşin olarak ödenir.

 

 

A- RİSK GRUBU
KodUzmanlık Dalları1.GRUP2.GRUP3.GRUP4.GRUP
1Pratisyen Tabip
 x  

 

B- RİSK GRUBU
KodUzmanlık Dalları1.GRUP2.GRUP3.GRUP4.GRUP
1Acil Tıp
(İlk ve acil yardım)
   x
2Adli Tıpx   
3Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  x 
4Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi   x
5Aile Hekimliği x  
6Algoloji  x 
7Anatomix   
8Anesteziyoloji ve Reanimasyon   x
9Askeri Psikiyatri x  
10Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
x   
11Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)
   x
12Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
   x
13Çevre Sağlığıx   
14Çocuk Acil   x
15Çocuk Cerrahisi  x 
16Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
 x  
17Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  x 
18Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
  x 
19Çocuk Genetik Hastalıkları x  
20Çocuk Göğüs Hastalıkları  x 
21Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
  x 
22Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi
 x  
23Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi   x
24Çocuk Kardiyolojisi  x 
25Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
 x  
26Çocuk Nefrolojisi  x 
27Çocuk Nörolojisi  x 
28Çocuk Radyolojisi x  
29Çocuk Romatolojisi x  
30Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  x 
31Çocuk Ürolojisi  x 
32Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları
  x 
33Çocuk Yoğun Bakımı   x
34Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)
 x  
35El Cerrahisi   x
36Endodonti  x 
37Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları x  
38Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
  x 
39Epidemiyolojix   
40Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)
 x  
41Fizyolojix   
42Gastroenteroloji  x 
43Gastroenteroloji Cerrahisi   x
44Genel Cerrahi
(Genel şirürji)
   x
45Geriatri
(Geriyatri)
 x  
46Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
   x
47Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)
  x 
48Göz Hastalıkları  x 
49Halk Sağlığıx   
50Harp Cerrahisi  x 
51Hava ve Uzay Hekimliği
(Hava hekimliği)
 x  
52Hematoloji  x 
53Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
x   
54İç Hastalıkları  x 
55İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)
 x  
56İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
 x  
57Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi   x
58Kadın Hastalıkları ve Doğum   x
59Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
   x
60Kardiyoloji  x 
61Klinik Nörofizyoloji x  
62Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  x 
63Nefroloji  x 
64Neonatoloji   x
65Nöroloji  x 
66Nükleer Tıp x  
67Ortodonti  x 
68Ortopedi ve Travmatoloji   x
69Çocuk Diş Hekimliği x  
70Periferik Damar Cerrahisi   x
71Perinatoloji   x
72Periodontoloji x  
73Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi   x
74Protetik Diş Tedavisi  x 
75Radyasyon Onkolojisi x  
76Radyoloji
(Radyodiyagnostik)
  x 
77Romatoloji
(Rumatoloji)
 x  
78Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)
  x 
79Sitopatoloji
(Sitoloji)
 x   
80Spor Hekimliği x  
81Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
 x  
82Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)
x   
83Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)
x   
84Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)
x   
85Tıbbi Farmakolojix   
86Tıbbi Genetik x  
87Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)
x   
88Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
x   
89Tıbbi Onkoloji  x 
90Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)
 x   
91Tıbbi Patoloji
(Patoloji)
x   
92Tıbbi Viroloji
(Viroloji)
x   
93Üroloji  x 
94Yoğun Bakım   x
95Diş Tabibi  x  
96Restoratif Diş Tedavisi  x 
97Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi x  
98Gelişimsel Pediatri x  

* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir.