Ürünlerimiz

Artan Mali

Artan Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu`na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.